Poprzednio

DALKIA ŁÓDŹ

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

263,2 mln zł

93,9 mln zł

2007 - 2013

1

60,2 mln zł

34,2 mln zł

Łącznie

6

323,4 mln zł

128,1 mln zł