Poprzednio

DALKIA ŁÓDŹ

Nazwa pełna

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041013

NIP

7280018564

REGON

470791581

Adres siedziby

Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

150 mln zł

Kapitał wpłacony

150 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z ZAJMOWANIA WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SPÓŁCE - CZŁONEK ZARZĄDU, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRAWNIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 18 maja 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.

 • Od 18 maja 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.

 • Od 10 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,7 mln zł

2021 r.

14,6 mln zł

2020 r.

11,6 mln zł

2019 r.

17,6 mln zł

2018 r.

19,6 mln zł

2017 r.

121 mln zł

2016 r.

42,1 mln zł

2015 r.

39,6 mln zł

2014 r.

38 mln zł

2013 r.

20,7 mln zł

2012 r.

36,3 mln zł

2011 r.

758,6 tys. zł

2010 r.

1,7 mln zł

2009 r.

272,3 tys. zł

2008 r.

680,5 tys. zł

2007 r.

27,6 tys. zł

2006 r.

12,3 mln zł

2005 r.

10,3 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10,3 mln zł 12,3 mln zł 27,6 tys. zł 680,5 tys. zł 272,3 tys. zł 1,7 mln zł 758,6 tys. zł 36,3 mln zł 20,7 mln zł 38 mln zł 39,6 mln zł 42,1 mln zł 121 mln zł 19,6 mln zł 17,6 mln zł 11,6 mln zł 14,6 mln zł 6,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

263,2 mln zł

93,9 mln zł

2007 - 2013

1

60,2 mln zł

34,2 mln zł

Łącznie

6

323,4 mln zł

128,1 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

VEOLIALODZ@VEOLIA.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4732 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001