Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 11 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA DOBRO W LIKWIDACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000408883

NIP

5252527258

REGON

146006423

Data rejestracji

23 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

46, Rodnowo, 11-200 Bartoszyce, Polska

Rozwiązanie

Uchwała zarządu z dnia 11. 06. 2018r o likwidacji fundacji z dniem 30. 06. 2019r.

Cel działania

Celem fundacji jest niesienie konstruktywnej pomocy osobom, które zainteresowane są poprawą swojego losu, w szczególności tym które znajdują się w trudnej życiowej sytuacji lub są nią zagrożone.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY