Nazwa pełna

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000408585

NIP

9212028611

REGON

061375250

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 16, 22-680 Lubycza Królewska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 stycznia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9,6 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

07. 01. 2016 r. Notariusz marta kruczyńska-cach z kancelarii notarialnej w rzeszowie przy ulicy jagiellońskiej 12/2, 35-025 rzeszów, repertorium a nr 19/2016

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu lub prokurent jednoosobowo - jeżeli zarząd jest jednoosobowy, łącznie dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem jeżeli zarząd jest wieloosobowy.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  9,6 mln zł

  Liczba udziałów

  19182

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

60,5 tys. zł

2021 r.

85,8 tys. zł

2020 r.

107 tys. zł

2017 r.

425,3 zł

2016 r.

461,1 zł

2015 r.

7,9 tys. zł

2014 r.

24,6 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
24,6 tys. zł 7,9 tys. zł 461,1 zł 425,3 zł 107 tys. zł 85,8 tys. zł 60,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012