Nazwa pełna

FUNDACJA GRZEGORZA BIERECKIEGO "KOCHAM PODLASIE"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000407640

NIP

5372623208

REGON

061375221

Data rejestracji

9 stycznia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

11 lutego 2016 r.

Adres siedziby

Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest realizacja następującyh społecznie użytecznych celów: 1. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury I sztuki 2. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie oświaty I wychowania 3. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej I sportu 4. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej I dobroczynności 5. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie opieki nad zabytkami 6. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju regionalnego oraz samorządności lokalnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu działajacy samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY