Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 11 lutego 2016 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA GRZEGORZA BIERECKIEGO "KOCHAM PODLASIE"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000407640

NIP

5372623208

REGON

061375221

Data rejestracji

9 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest realizacja następującyh społecznie użytecznych celów: 1. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury i sztuki 2. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania 3. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu 4. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności 5. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie opieki nad zabytkami 6. Prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju regionalnego oraz samorządności lokalnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu działajacy samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY