Nazwa pełna

DECCO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000407150

NIP

8442010057

REGON

790753957

Adres siedziby

V Poprzeczna 15, 04-611 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 stycznia 2012 r.

Kapitał zakładowy

2,8 mln zł

Kapitał wpłacony

2,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

501 tys. zł

2021 r.

9,8 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

2,7 mln zł

2018 r.

8,6 mln zł

2017 r.

9,4 mln zł

2016 r.

239,8 tys. zł

2007 r.

42,2 tys. zł

2006 r.

126 tys. zł

2005 r.

62,6 tys. zł

2005
2006
2007
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
62,6 tys. zł 126 tys. zł 42,2 tys. zł 239,8 tys. zł 9,4 mln zł 8,6 mln zł 2,7 mln zł 4 mln zł 9,8 mln zł 501 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

45,3 mln zł

22,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.DECCO.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012