Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 14.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 16.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 06.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 22.08.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.12.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 03.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.09.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  62752

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  67300

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  102000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA E

  Liczba akcji w serii

  71000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA F

  Liczba akcji w serii

  68000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA G

  Liczba akcji w serii

  30180

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  185000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA I

  Liczba akcji w serii

  396558

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE