Nazwa pełna

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000407094

NIP

9512244313

REGON

141246690

Adres siedziby

Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 stycznia 2012 r.

Kapitał zakładowy

237,9 tys. zł

Kapitał docelowy

28 tys. zł

Kapitał wpłacony

237,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 7 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. PROKURA MIESZANA, SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

  • Od 7 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. PROKURA MIESZANA, SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

128 tys. zł

2022 r.

2,1 mln zł

2021 r.

5,2 mln zł

2020 r.

22,6 mln zł

2019 r.

16,9 mln zł

2018 r.

2,6 mln zł

2017 r.

15 mln zł

2016 r.

3,6 mln zł

2014 r.

740,3 tys. zł

2013 r.

25,5 tys. zł

2012 r.

184 tys. zł

2011 r.

680 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
680 tys. zł 184 tys. zł 25,5 tys. zł 740,3 tys. zł 3,6 mln zł 15 mln zł 2,6 mln zł 16,9 mln zł 22,6 mln zł 5,2 mln zł 2,1 mln zł 128 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

33,5 mln zł

22,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CREOTECH.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012