Nazwa pełna

CHEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000407033

NIP

6652744758

REGON

300083726

Adres siedziby

Przemysłowa 85A, 62-510 Konin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

24,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: 1) prezes zarządu samodzielnie, 2) dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  15,2 mln zł

  Liczba udziałów

  154

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 października 2018 r.

  Wartość udziałów

  3,2 mln zł

  Liczba udziałów

  32

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 lipca 2019 r.

  Wartość udziałów

  3,2 mln zł

  Liczba udziałów

  32

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 lipca 2019 r.

  Wartość udziałów

  3,2 mln zł

  Liczba udziałów

  32

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

50,9 tys. zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

104,7 tys. zł

2018 r.

7,4 mln zł

2017 r.

118,1 tys. zł

2016 r.

115,9 tys. zł

2015 r.

80,4 tys. zł

2014 r.

45,9 tys. zł

2013 r.

68,2 tys. zł

2012 r.

40,2 tys. zł

2011 r.

25,5 tys. zł

2010 r.

14,4 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14,4 tys. zł 25,5 tys. zł 40,2 tys. zł 68,2 tys. zł 45,9 tys. zł 80,4 tys. zł 115,9 tys. zł 118,1 tys. zł 7,4 mln zł 104,7 tys. zł 1,7 mln zł 50,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12 mln zł

7,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011