Nazwa pełna

"FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000406467

NIP

5851463659

REGON

221580762

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: - prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012