Dane aktualne

Nazwa pełna

"FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

KRS

0000406467

NIP

5851463659

REGON

221580762

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: - prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »