Nazwa pełna

"FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH"

KRS

0000406467

NIP

5851463659

REGON

221580762

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: - prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012