Nazwa pełna

"FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000406467

NIP

5851463659

REGON

221580762

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Cel działania

Propagowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy poprzez rozpowszechnianie w Polsce i poza jej terytorium instytucji rozwoju towarzystw ubezpieczeniowych wzajemnych, - działalność na ukowa i edukacyjna w zakresie kształtowania kadr podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową w formie towarzystw ubezpieczeniowych wzajemnych, - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności w zakresie tworzenia związków wzajemności członkowskiej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, w szczególności na terenach wiejskich oraz sektorze rolniczym, - udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i finansowego dla inicjatyw tworzenia i rozwoju związków wzajemności członkowskiej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, - prowadzenie działalności prewencyjnej polegającej na zapobieganiu powstawaniu albo zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, - edukacja finansowa i przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: - prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012