Nazwa pełna

FUNDACJA DINO - NAJBLIŻEJ CIEBIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000406132

NIP

6211811661

REGON

302025319

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywających w domach małych dzieci, 2) wspieranie inicjatyw mających na celu poprawienie warunków oraz dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia, 3) organizacja pomocy publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym, 4) wspieranie działań osób fizycznych i prawnych mających na celu stworzenie systemu pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, 5) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY