Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 5 maja 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA DINO - NAJBLIŻEJ CIEBIE

KRS

0000406132

NIP

6211811661

REGON

302025319

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celami fundacji są: 1) prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywających w domach małych dzieci, 2) wspieranie inicjatyw mających na celu poprawienie warunków oraz dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia, 3) organizacja pomocy publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym, 4) wspieranie działań osób fizycznych i prawnych mających na celu stworzenie systemu pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, 5) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór