Nazwa pełna

GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNEJ "ZDROWIE" EWA ZIELIŃSKA I PARTNERZY

KRS

0000405101

NIP

6821509297

REGON

357073583

Adres siedziby

Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA PARTNERSKA

Data rejestracji

16 grudnia 2011 r.

Partnerzy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z partnerów upoważniony jest do reprezentowania spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Partnerzy
 • Od 16 grudnia 2011 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 16 grudnia 2011 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 16 grudnia 2011 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 16 grudnia 2011 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011