Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000040456

NIP

7361444064

REGON

491858337

Adres siedziby

Cieplice 1, Bańska Niżna, 34-424 Szaflary, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

144,9 mln zł

Kapitał docelowy

56 mln zł

Kapitał wpłacony

144,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest: prezes zarządu samodzielnie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCEJ 90,99% AKCJI KLIENTA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 59 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13,9 mln zł

2018 r.

5,6 mln zł

2017 r.

10,4 mln zł

2016 r.

277,7 tys. zł

2015 r.

231,6 tys. zł

2014 r.

250,6 tys. zł

2013 r.

1,2 tys. zł

2012 r.

422,3 tys. zł

2011 r.

28,1 tys. zł

2006 r.

172,8 tys. zł

2006
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
172,8 tys. zł 28,1 tys. zł 422,3 tys. zł 1,2 tys. zł 250,6 tys. zł 231,6 tys. zł 277,7 tys. zł 10,4 mln zł 5,6 mln zł 13,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

28,8 mln zł

10,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GEOTERMIA.PL

Adres e-mail

GEOTERM@GEOTERMIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1061 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001