Dane aktualne

Nazwa pełna

WYDAWNICTWO CZARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 grudnia 2011 r.

KRS

0000404165

NIP

7382143907

REGON

122457802

Kapitał zakładowy

8.4 mln zł

Adres siedziby

11, Wołowiec, 38-307 Sękowa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych I audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostałe drukowanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w zakresie praw I obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych spółki upoważniony jest jednoosobowy każdy członek zarządu, albo prokurent samoistny.

Wspólnicy
 • 84020 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.201.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 84020 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.201.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres WWW

CZARNE.COM.PL

Adres e-mail

REDAKCJA@CZARNE.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012

4 aktualne powiązania