Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 14 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

"MIKAL-CENTRUM TECHNIK OCHRONY MIENIA- SYSTEMY ZINTEGROWANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000040416

NIP

9511860292

REGON

013104146

Data rejestracji

18 września 2001 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Cybisa 4, Warszawa, 02-784 Warszawa 130, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Produkcja zamków i zawiasów

 • Produkcja wyrobów metalowych pozostała

 • Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących

 • Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

 • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Reklama

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw

 • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Magazynowanie i przechowywanie towarów

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

 • Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska

 • Reklama

 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów

 • Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 18 września 2001 r.

  90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po 100,00 (sto) złotych o łącznej wartości 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 marca 2002 r.

  10 (dziesięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych o łącznej wartości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 53993 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001