Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,5 mln zł

2021 r.

13,1 mln zł

2006 r.

2,1 tys. zł

2004 r.

3,4 tys. zł

2004
2006
2021
2022
3,4 tys. zł 2,1 tys. zł 13,1 mln zł 5,5 mln zł