Poprzednio

KONSORCJUM DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW TYTONIOWYCH

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,1 mln zł

2006 r.

2,1 tys. zł

2004 r.

3,4 tys. zł

2004
2006
2021
3,4 tys. zł 2,1 tys. zł 13,1 mln zł