Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

11 grudnia 2014 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

13 stycznia 2015 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »