Nazwa pełna

EVERY EUROPEAN DIGITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000403515

NIP

5213623130

REGON

145895214

Data rejestracji

29 listopada 2011 r.

Data ostatniej zmiany

4 września 2019 r.

Adres siedziby

Stępińska 22 / 30, 00-739 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

625 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • 4.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 249.950,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 maja 2014 r.

  7.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012