Nazwa pełna

"FAURECIA WAŁBRZYCH" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000403295

NIP

8862530289

REGON

891091886

Adres siedziby

Mariana Jachimowicza 3, 58-306 Wałbrzych, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 listopada 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

150 mln zł

Kapitał wpłacony

150 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo podpisywania i składania oświadczeń w imieniu spółki we wszystkich sprawach należących do kompetencji zarządu może być wykonywane w ramach kompetencji zarządu przez dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14 mln zł

2019 r.

16,4 mln zł

2018 r.

48,1 tys. zł

2017 r.

16,2 mln zł

2016 r.

1,5 mln zł

2015 r.

18,4 mln zł

2014 r.

10,9 mln zł

2013 r.

16,2 mln zł

2012 r.

1 mln zł

2011 r.

975,7 tys. zł

2010 r.

888,8 tys. zł

2009 r.

1,6 mln zł

2008 r.

14 mln zł

2007 r.

37,8 mln zł

2006 r.

37,9 mln zł

2005 r.

635,7 tys. zł

2004 r.

22,8 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
22,8 mln zł 635,7 tys. zł 37,9 mln zł 37,8 mln zł 14 mln zł 1,6 mln zł 888,8 tys. zł 975,7 tys. zł 1 mln zł 16,2 mln zł 10,9 mln zł 18,4 mln zł 1,5 mln zł 16,2 mln zł 48,1 tys. zł 16,4 mln zł 14 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015