Nazwa pełna

ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000040284

NIP

9290006902

REGON

970299278

Adres siedziby

Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

13,9 mln zł

Kapitał wpłacony

13,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

12 kwietnia 2012 r.

RWR-17/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,1 mln zł

2018 r.

39,8 mln zł

2017 r.

106,5 mln zł

2016 r.

102,3 mln zł

2015 r.

56,3 mln zł

2014 r.

157,1 mln zł

2013 r.

30,9 mln zł

2012 r.

146,1 mln zł

2011 r.

61,6 mln zł

2010 r.

24,6 mln zł

2009 r.

31 mln zł

2008 r.

90,3 mln zł

2006 r.

4,9 mln zł

2005 r.

400,6 zł

2004 r.

257,9 tys. zł

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
257,9 tys. zł 400,6 zł 4,9 mln zł 90,3 mln zł 31 mln zł 24,6 mln zł 61,6 mln zł 146,1 mln zł 30,9 mln zł 157,1 mln zł 56,3 mln zł 102,3 mln zł 106,5 mln zł 39,8 mln zł 6,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

84,1 mln zł

29,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.EC.ZGORA.PL

Adres e-mail

KANCELARIA@EC.ZGORA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1312 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993