Poprzednio

R&D CENTRE INVESTOR

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

16,2 mln zł

9 mln zł