Nazwa pełna

TOWARZYSTWO HISTORIOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000402773

NIP

8133670152

REGON

180789019

Data rejestracji

24 listopada 2011 r.

Data ostatniej zmiany

31 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Al.rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Polska

Cel działania

Inspirowanie, organizowanie I popieranie badań z zakresu historii historiografii, metodologii historii, teorii wiedzy I kultury historycznej, dziejów edukacji historycznej oraz upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla wazności pism dotyczących praw I obowiązków majatkowych towarzystwa wymagane sa podpisy prezesa oraz skarbnika. Zarząd główny towarzystwa reprezentuje prezes lub jeden z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY