Nazwa pełna

MILLENNIUM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000040211

NIP

5212917208

REGON

013159414

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

29 marca 2019 r.

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2A / A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: prezes zarządu z członkiem zarządu łącznie, dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu wraz z prokurentem łącznie.

 • Od 23 marca 2006 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 54521 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001