Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 29.10.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 18.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 17.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.09.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 24.07.2013

  08. 11. 2011 r. - 31. 12. 2012 r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08. 11. 2011 r. - 31. 12. 2012 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08. 11. 2011 r. - 31. 12. 2012 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08. 11. 2011 r. - 31. 12. 2012 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  1.000.000 AKCJI SERII A, UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU, GDZIE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  100.000 AKCJI SERII B, UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU, GDZIE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  100423

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE