Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 11.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 11.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.07.2015

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.07.2015

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 28.07.2015

  Od 04. 11. 2011 do 31. 12. 2011

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • Od 04. 11. 2011 do 31. 12. 2011