Nazwa pełna

WBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000400677

NIP

5833144926

REGON

221553618

Adres siedziby

26, Strzebielinko, 84-250 Gniewino, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

28 października 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz wbs sp. Z o. O. - zgodnie ze sposobem reprezentacji uprawnionym w rejestrze

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 października 2011 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  400.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  300.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  150.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  150.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,1 mln zł

2016 r.

5,5 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

35,3 mln zł

22,3 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@WBS.GDA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012