Poprzednio

ASJ ENERGIA

Nazwa pełna

BIOUTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000400197

NIP

7773221706

REGON

301954689

Adres siedziby

10, Buczek, 86-131 Jeżewo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

21,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku wieloosobowego zarządu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku jednoosobowego zarządu upoważniony jest wyłącznie członek zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,7 mln zł

2020 r.

4,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011