Poprzednio

ASJ ENERGIA

Nazwa pełna

BIOUTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000400197

NIP

7773221706

REGON

301954689

Adres siedziby

10, Buczek, 86-131 Jeżewo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2011 r.

Kapitał zakładowy

21,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku wieloosobowego zarządu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku jednoosobowego zarządu upoważniony jest wyłącznie członek zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

1,1 mln zł

2023 r.

1,3 mln zł

2021 r.

2,7 mln zł

2020 r.

4,4 mln zł

2020
2021
2023
2024
4,4 mln zł 2,7 mln zł 1,3 mln zł 1,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011