Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7,5 mln zł

2019 r.

6,6 mln zł

2017 r.

3,8 mln zł

2017
2019
2020
3,8 mln zł 6,6 mln zł 7,5 mln zł