Poprzednio

POLNORD WARSZAWA - ZĄBKI NEPTUN

Nazwa pełna

WARSZAWA - ZĄBKI NEPTUN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000400056

NIP

5862274117

REGON

221549090

Adres siedziby

Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 października 2011 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działając łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 24 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 14 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 14 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012