Nazwa pełna

HELFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000399976

NIP

5361909881

REGON

145851375

Data rejestracji

24 października 2011 r.

Data ostatniej zmiany

29 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Objazdowa 1, Józefów, 05-119 Legionowo, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki I mięczaki

 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa perfum I kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

 • Sprzedaż detaliczna owoców I warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków I artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez internet

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I zaciągania zobowiązań finansowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, z tym, że do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 10. 000 (dziesięć tysięcy złotych) uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu.

Wspólnicy
 • Od 24 października 2011 r.

  44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.200 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 października 2011 r.

  28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.400 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 października 2011 r.

  28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.400 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012