STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000399874

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

ul. Przyokopowa 31 / 822

01-208 Warszawa

Polska