Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 19 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

SILICON FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000399468

NIP

5252520888

REGON

145848350

Data rejestracji

21 października 2011 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-07-30

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes oraz wiceprezes zarządu spółki mają prawo do reprezentowania spółki jednoosobowo. Członkowie zarządu spółki, nie pełniący funkcji prezesa lub wiceprezesa zarządu spółki, mogą reprezentować spółkę współdziałając razem z innym członkiem zarządu lub prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 19 kwietnia 2012 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012