Nazwa pełna

WARMIA I MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000399439

NIP

7451842294

REGON

281345971

Adres siedziby

150, Szymany, 12-100 Szczytno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 października 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

262,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, w przypadku jednoosobowego zarządu, uprawniony jest prezes zarządu bądź łącznie dwóch prokurentów. Zaś w przypadku wieloosobowego zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem bądź łącznie dwóch prokurentów.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  262,3 mln zł

  Liczba udziałów

  262318

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

13,6 tys. zł

2023 r.

9,7 mln zł

2022 r.

2,7 mln zł

2021 r.

561,7 tys. zł

2020 r.

10,6 mln zł

2019 r.

12,7 tys. zł

2018 r.

5,9 tys. zł

2017 r.

63,5 tys. zł

2016 r.

440,3 tys. zł

2015 r.

272,7 tys. zł

2014 r.

121,1 mln zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
121,1 mln zł 272,7 tys. zł 440,3 tys. zł 63,5 tys. zł 5,9 tys. zł 12,7 tys. zł 10,6 mln zł 561,7 tys. zł 2,7 mln zł 9,7 mln zł 13,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012