Nazwa pełna

P.SUT RADCA PRAWNY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000039881

NIP

5842317349

REGON

191608880

Data rejestracji

31 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Piwna 64/65 / 3, 80-835 Gdańsk, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2001 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 31 sierpnia 2001 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHA 70 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001