FUNDACJA

Numer KRS

0000398641

Numer NIP

7252053956

Numer REGON

101303260

Ta organizacja została wykreślona z KRS.

Prezentowane dane pochodzą z 9 maja 2017 r.

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

ul. Sobolowa 1

92-321 Łódź

Polska