Dane aktualne

Nazwa pełna

TELAKCES.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2011 r.

KRS

0000398462

NIP

5272666796

REGON

145833638

Kapitał zakładowy

1.2 mln zł

Adres siedziby

Twarda 44, 00-831 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarząu spółki działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • 3040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 4.667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 233.350,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 5684 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 284.200,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011

Ta organizacja ma jeszcze 16 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »