Nazwa pełna

OSADA ŚNIEŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000397892

NIP

7010316122

REGON

145830344

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 października 2011 r.

Kapitał zakładowy

50,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 3 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  12,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  126

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  12,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  126

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  25,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  252

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012