Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 23 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000397723

NIP

7773219508

REGON

301907572

Data rejestracji

3 października 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu spółki lub działający samodzielnie prezes zarządu spółki lub wiceprezes zarządu spółki.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 13 kwietnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012