Nazwa pełna

ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000397723

NIP

7773219508

REGON

301907572

Data rejestracji

3 października 2011 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu spółki lub działający samodzielnie prezes zarządu spółki lub wiceprezes zarządu spółki.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 13 kwietnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012