Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,9 tys. zł

2019 r.

540,9 tys. zł