Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ACTIVITA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000397445

NIP

6222777689

REGON

301937225

Data rejestracji

29 września 2011 r.

Adres siedziby

Dworcowa 31, Topola-Osiedle, 63-421 Przygodzice, Polska

Cel działania

Cele stowarzyszenia określa §8 punkty 1)-29) statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia, podpisywania oświadczeń, umów oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis jednego członka zarządu. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY