Dane obowiązujące po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 21 września 2011 r. do 27 września 2011 r..

Dostęp do pełnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania konta Rejestrio Premium.

Aktywuj plan, aby:

  • przeglądać dane historyczne z KRS
  • przeglądać informacje o wierzytelnościach, zaległościach, postępowaniach upadłościowych i innych
  • pobierać odpisy z KRS

Dowiedz się więcej »