STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000396767

Numer NIP

5170357465

Numer REGON

180770238

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ USTALENIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

Polska