Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RZESZOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000396767

NIP

5170357465

REGON

180770238

Adres siedziby

Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, Polska

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Cel działania

1. Wspieranie młodzieży z problemami edukacyjnymi, zdrowotnymi, rodzinnymi. 2. Zapewnienie opieki terapeutycznej dla młodzieży z uzależnieniami. 3. Wspieranie różnorodnych form edukacji kształcenia zawodowego. 4. Kultywowanie tradycji zespołu szkół kształcenia ustawicznego. 5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 6. Kształtowanie postaw patriotycznych. 7. Pogłębianie wiedzy historycznej. 8. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 9. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym I społecznym młodzieży. 10. Praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech charakteru jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowaniu zobowiązań majątkowych oraz ustalenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dowolnych dwóch członków zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 07. 12. 2015r. Dodano: par. 7 ze znaczkiem 1 oraz 28 ze znaczkiem 1

  • 08. 02. 2011r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}