Poprzednio

ENPOWER SERVICE

Nazwa pełna

TAURON CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000396345

NIP

9542732017

REGON

242734832

Adres siedziby

Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 września 2011 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 listopada 2014 r.

RKT-39/2014

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 28 maja 2014 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 23 stycznia 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

29,4 mln zł

2022 r.

37,7 mln zł

2021 r.

48,6 mln zł

2020 r.

32,8 mln zł

2016 r.

101,7 tys. zł

2015 r.

56,2 mln zł

2014 r.

1,2 mln zł

2014
2015
2016
2020
2021
2022
2023
1,2 mln zł 56,2 mln zł 101,7 tys. zł 32,8 mln zł 48,6 mln zł 37,7 mln zł 29,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011