Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 15 września 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DZIERŻAWCÓW OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000395613

NIP

6412527889

REGON

242813046

Data rejestracji

21 września 2011 r.

Adres siedziby

Sejmu Śląskiego 1 / 11, 41-706 Ruda Śląska, Polska

Cel działania

1. Wspieranie rozwoju ogródków działkowych w sposób zapewniający jego członkom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwości prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby, 2. Ochrona środowiska przyrodniczego, 3. Podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia, 4. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, 5. Ochrona składników przyrody.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub skarbnika.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY