Nazwa pełna

"ZWIĄZEK PRACODAWCÓW APTECZNYCH PHARMANET"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000395599

NIP

5223001418

REGON

146417646

Data rejestracji

21 września 2011 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celami I zadaniami związku jest reprezentowanie I ochrona społecznych, socjalnych, ekonomicznych I gospodarczych interesów zrzeszonych w nim członków oraz współpraca mająca na celu obniżenie kosztów leczenia, wprowadzenie nowoczesnej opieki zdrowotnej oraz wspieranie opieki farmaceutycznej świadczonej w aptekach dla pacjentów wobec związków zawodowych, organów władzy I administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku wymagane jest współuczestnictwo dwóch członków zarządu związku

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY