Nazwa pełna

"ZWIĄZEK PRACODAWCÓW APTECZNYCH PHARMANET"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000395599

NIP

5223001418

REGON

146417646

Data rejestracji

21 września 2011 r.

Data ostatniej zmiany

12 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celami I zadaniami związku jest reprezentowanie I ochrona społecznych, socjalnych, ekonomicznych I gospodarczych interesów zrzeszonych w nim członków oraz współpraca mająca na celu obniżenie kosztów leczenia, wprowadzenie nowoczesnej opieki zdrowotnej oraz wspieranie opieki farmaceutycznej świadczonej w aptekach dla pacjentów wobec związków zawodowych, organów władzy I administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku wymagane jest współuczestnictwo dwóch członków zarządu związku

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY