Nazwa pełna

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000395147

NIP

7492086932

REGON

161411646

Adres siedziby

Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 września 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki jest uprawniony prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  12,9 mln zł

  Liczba udziałów

  25861

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

4,4 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MZKKK.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@MZKKK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015