Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

36,1 mln zł

2020 r.

541,2 tys. zł

2019 r.

727,9 tys. zł

2018 r.

913,5 tys. zł

2017 r.

1,2 mln zł

2016 r.

1,6 mln zł

2015 r.

1,3 mln zł

2014 r.

1,4 mln zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mln zł 1,3 mln zł 1,6 mln zł 1,2 mln zł 913,5 tys. zł 727,9 tys. zł 541,2 tys. zł 36,1 mln zł