Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 21 stycznia 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE BORZYMOWSKA 34/36

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000394581

NIP

5272757530

REGON

146016806

Data rejestracji

29 sierpnia 2011 r.

Adres siedziby

Pańska 98 / 72, 00-837 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz jej członków w celu ochrony ich interesów związanych z zawarciem przez członków stowarzyszenia umów nabycia własności lokali w inwestycji "Osiedle borzymowska" i doprowadzenia do uzyskania przez członków stowarzyszenia własności lokali w inwestycji. Pod podjęciem inwestycji "Osiedle borzymowska" należy rozumieć przedsięwzięcie polegające na zobowiązaniu się edbud s. A. Do wybudowania obiektu mieszkalno - usługowego w warszawie, przy ul. Borzymowskiej 36/38, na gruncie stanowiącym własność skarbu państwa a pozostającym od 1998 roku przedmiotem dzierżawy ustanowionej na rzecz euro-ring development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie. (§ 9 ust. 4 statutu)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY