Poprzednio

DOMY WCZASOWE WAM

Nazwa pełna

AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000394569

NIP

7010302456

REGON

142990254

Adres siedziby

Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 sierpnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

534,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu, działającego wraz z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO KTÓRA WYKONUJE PRAWA I OBOWIĄZKI SKARBU PAŃSTWA JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  534,1 mln zł

  Liczba udziałów

  534072

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

16,2 tys. zł

2022 r.

1,7 mln zł

2021 r.

5,2 mln zł

2020 r.

185,3 tys. zł

2017 r.

188,8 tys. zł

2016 r.

108,7 tys. zł

2015 r.

86,6 tys. zł

2014 r.

125,4 tys. zł

2013 r.

176,4 tys. zł

2012 r.

96,7 tys. zł

2011 r.

6,8 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
2023
6,8 tys. zł 96,7 tys. zł 176,4 tys. zł 125,4 tys. zł 86,6 tys. zł 108,7 tys. zł 188,8 tys. zł 185,3 tys. zł 5,2 mln zł 1,7 mln zł 16,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.REWITA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011