Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 lipca 2013 r.

Wykreślenie

Data uprawomocnienia wykreślenia

20 sierpnia 2013 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »